RÄNTAN OCH INFLATIONEN

EU: Inflationen toppar i vår

EU-kommissionens finansansvarige viceordförande Valdis Dombrovskis tror på en inflationstopp i vår innan siffrorna sjunker igen. Arkivfoto. Bild: Olivier Matthys/AP/TT

EU (TT:s korrespondent)

Inflationen i eurozonen toppar på nästan fem procent i vår innan den börjar falla igen, siar EU-kommissionen i sin vinterprognos.

En toppsiffra på 4,8 procents inflation i euroområdet väntas under första kvartalet 2022, inte minst på grund av fortsatt höga energipriser.

"Den tydliga uppgången av inflationen och energipriserna gör tillsammans med flaskhalsar i leveranser och på arbetsmarknaden att tillväxten hålls ner. Men ser vi framåt räknar vi med att åter kunna växla upp senare i år", säger EU-kommissionens finansansvarige viceordförande Valdis Dombrovskis i ett pressmeddelande.

Extra tydlig är inflationen i EU:s östra delar: de nio EU-länder med högst inflation i år är alla länder från det forna östblocket, med Polen i topp på 6,8 procent.

På helårsbasis väntas inflationen i eurozonen landa på 3,5 procent i år, mot 3,9 procent i hela EU. År 2023 ska siffrorna sedan sjunka till 1,7 respektive 1,9 procent.

För tillväxten räknar EU-kommissionen med 4 procents uppgång i både eurozonen och i EU som helhet under 2022. Det är lägre än under 2021, men ändå tillräckligt för att kommissionen ska räkna med alla EU-länder under året ska vara uppe i högre BNP än vad man hade innan coronapandemin.

För Sverige tror kommissionen på 3,8 procent i tillväxt i år och 2,9 procent i inflation. Det följs 2023 med en tillväxt på 2,0 och en inflation på 1,9.

Wiktor Nummelin/TT

Fakta

Så här gissar EU-kommissionen om inflationen i medlemsländerna under 2022 (med väntad BNP-tillväxt inom parentes):

Polen: 6,8 (5,5)

Litauen: 6,7 (3,4)

Slovakien: 6,4 (5)

Bulgarien: 6,3 (3,7)

Estland: 6,1 (3,1)

Lettland: 5,9 (4,4)

Tjeckien: 5,8 (4,4)

Ungern: 5,4 (5)

Rumänien: 5,3 (4,2)

Irland: 4,6 (5,5)

Belgien: 4,3 (2,7)

Nederländerna: 4 (3)

Italien: 3,8 (4,1)

Luxemburg: 3,8 (3,9)

Tyskland: 3,7 (3,6)

Slovenien: 3,7 (3,8)

Spanien: 3,6 (5,6)

Kroatien: 3,5 (4,8)

Österrike: 3,3 (4,3)

Grekland: 3,1 (4,9)

Sverige: 2,9 (3,8)

Frankrike: 2,8 (3,6)

Finland: 2,6 (3)

Cypern: 2,6 (4,1)

Danmark: 2,5 (2,8)

Portugal: 2,3 (5,5)

Malta: 2,1 (6)

Hela EU: 3,9 (4)

Eurozonen: 3,5 (4)

Källa: EU-kommissionen.