HOTEN MOT SKOGSBRUKET

Debatt: Kalhyggen behövs för att nya höga träd ska växa

Bild: Janerik Henriksson/TT

Ett långsiktigt hållbart skogsbruk kräver kalhyggen som påminner om en skogsbrand, skriver skogsforskaren Lars Lundqvist i DN.

Behovet av virke ökar stadigt samtidigt som kritiken mot hur vi i Sverige bedriver skogsbruk ökar. Kalhuggning har pekats ut som en åtgärd som normalt inte ska få förekomma i EU, vilket Lars Lundqvist menar är en felaktig strategi.

”Dynamiken i naturliga skogsekosystem präglas i hög grad av i vilken mån skogen påverkas av yttre ”störningar”. I våra boreala skogar har återkommande skogsbränder varit det normala innan människan började bekämpa skogsbränder”, skriver han i DN.

DN Debatt: ”Kalhyggen behövs för att nya höga träd ska växa”