KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Debatt: För fossilfrihet krävs mer bioenergi

Bild: Fredrik Sandberg/TT

Behovet av bioenergi och biomaterial i industrins omställning överstiger vad som kan produceras med inhemska råvaror, skriver Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, i en debattartikel i DN.

Fossilfritt Sverige presenterar en biostrategi som 20 företag och branschorganisationer står bakom som ska visa hur pusslet kan lösas genom ett samspel mellan marknaden och politiken.

I DN skriver Svante Axelsson att Sverige med sina stora naturtillgångar av skog och jordbruksmark har unika förutsättningar att bidra till klimatomställningen.

DN: För fossilfrihet krävs mer bioenergi – så kan målet nås