KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Ny rapport: Gigantisk marknad för grön teknik 2050

Bild: Jonas Ekströmer / TT

IEA:s nya rapport visar att den ökning av ren energi som kommer att krävas de kommande åren innebär enorma ekonomiska möjligheter inom grön teknik, skriver Warp News.

Rapporten redovisar två olika scenarion som utgår antingen från nuvarande policys och åtagande eller om nettonollutsläpp nås. I scenariot att nettonoll nås ökar marknaden för fem gröna tekniker till långt över en biljon dollar årligen år 2050.

”Det är jämförbart i storlek med den nuvarande globala oljemarknaden. Det skapar enorma möjligheter för företag som är väl positionerade längs en växande uppsättning globala leveranskedjor", skriver IEA i rapporten.

Warp News: Batterier står för merparten av den marknad som uppskattas breda ut sig inom grön energiteknik 2050.