DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Så vill handelskammare stärka livsviktig sektor

Bild: Mostphotos

Stockholms Handelskammare föreslår sju åtgärder för att utveckla life science-klustret i Stockholm-Uppsala-regionen.

– Pandemin, där flera vaccin togs fram på rekordtid, har understrukit sektorns globala betydelse och funktion. För Sverige finns det ett stort värde i att vidareutveckla denna juvels förmåga att skapa tillväxt, jobb och välstånd, säger Håkan Tribell, näringspolitisk expert vid Stockholms Handelskammare, i ett uttalande.

Fler än 1 500 life science-företag har sin hemvist i Stockholm-Uppsala och tillsammans sysselsätter de över 21 000 personer. Stockholms Handelskammare beräknar att varje jobb inom life science ger upphov till tre jobb i den övriga ekonomin. Totalt handlar det alltså om 84 000 jobb.

I en ny rapport presentera Handelskammaren sju förslag för att stärka life science. Ett är att ge goda förutsättningar för utbildning, fortbildning och kompetensutveckling och ett annat är att värna forskningen som är i världsklass.

Sju förslag för att stärka en livsviktig svensk näring