DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Färre fick socialbidrag – trots ökad arbetslöshet

Färre fick ekonomiskt bistånd totalt sett under 2020 – men antalet i behov av långvarigt stöd ökade, enligt siffror från Socialstyrelsen. Arkivbild. Bild: Jessica Gow/TT

Samhälle (TT)

Under pandemiåret 2020 steg arbetslösheten – men inte behovet av ekonomiskt bistånd, visar siffror från Socialstyrelsen. Däremot oroas myndigheten av att fler behöver långsiktig ekonomisk hjälp.

Arbetslöshet är det vanligaste skälet till att behöva ekonomisk hjälp från socialtjänsten. 2020 ökade antalet arbetslösa med 86 000 personer jämfört med 2019, en ökning med 1,5 procentenheter, enligt SCB.

Men det har inte gett konsekvensen att fler behöver hjälp för att klara sin ekonomi. Den nedåtgående trenden sedan fem år håller i sig – än så länge.

– Man har sett i tidigare kriser att det ofta är en viss eftersläpning, men det är för tidigt att dra några slutsatser om pandemins långsiktiga konsekvenser för ekonomiskt bistånd, säger Anna Maria Karlsson, utredare på Socialstyrelsen.

Eftersläpningen kan bero på att kraven för att få ekonomiskt bistånd gör att det tar tid. Man kan behöva förändra sin boendesituation eller först använda sparpengar. Å andra sidan har utvecklingen på arbetsmarknaden redan förbättrats.

En mer oroande utveckling är att fler sitter fast i långvarigt bidragsberoende. 43 procent av alla biståndstagare under 2020, 160 000 personer, har fått ekonomiskt bistånd tio månader eller längre. Det är 10 900 fler än året innan.

– Det är oroande eftersom ekonomiskt bistånd är välfärdssystemets yttersta skyddsnät och ska vara ett tillfälligt stöd. Att det långvariga biståndstagandet ökar innebär att det är fler som under en längre tid lever på knappa ekonomiska resurser, och att fler barn lever med en låg ekonomisk standard under en större del av uppväxten, säger Anna Maria Karlsson.

Helena Björk/TT

Fakta

2020 fick drygt 374 000 personer ekonomiskt bistånd, knappt 2 procent färre än 2019. Det motsvarar 3,6 procent av befolkningen. 2019 var siffran 3,7 procent.

I genomsnitt fick hushållen 8 400 kronor per månad.

Ekonomiskt bistånd består av två delar:

1. Försörjningsstöd

Försörjningsstöd ska täcka den löpande försörjningen och avser skäliga kostnader för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, barn- och ungdomsförsäkring, hygien samt dagstidning och telefon (riksnorm 2021), samt boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och a-kassa.

2. Stöd till livsföringen i övrigt

I livsföringen i övrigt ingår andra nödvändiga utgifter vid sidan av försörjningen, exempelvis kostnader för barnomsorg, sjukvård, medicin och tandvård.

Källa: Socialstyrelsen