Kraftig ökning: 295 miljoner paket delades ut

Ett utlämningsställe för paket i Stockholm fick lägga upp paketen utanför butiken på grund av den ökande e-handeln till julen. Arkivbild. Bild: Anders Wiklund/TT

Ekonomi (TT)

295 miljoner paket delades ut i fjol, en ökning med 18 procent jämfört med 2019 – året innan pandemin. Den kraftiga ökningen kan förklaras med en stärkt e-handel under pandemin.

295 miljoner paket delades ut i Sverige förra året. Av dessa skickades ca 43 miljoner från utlandet, visar statistik från Post- och telestyrelsen (PTS).

Värdet på paketmarknadens omsättning var drygt 18,1 miljarder kronor under pandemiåret 2020, en ökning på 14 procent jämfört med året innan.

Samtidigt som paketmarknaden växer har också konkurrensen ökat. De större aktörerna har i regel minskat sina marknadsandelar, i takt med att nya aktörer tagit plats på marknaden.

Nya aktörer

Postnord är fortfarande största aktören, med omkring 40-45 procent av omsättning. Därefter följer UPS och DHL med marknadsandelar på 10-15 procent vardera. Bring och Schenker stod för 5-10 procent vardera.

Postnord dominerar alla delmarknader med ett undantag: utgående gränsöverskridande paketleveranser. Där är UPS störst.

Tre nya aktörer har tillkommit som tidigare varit för små för att omfattas av analysen: Budbee, Instabox och Airmee, med marknadsandelar på mellan cirka 1 och 5 procent.

Pandemieffekt

204 miljoner paket hade både avsändare och mottagare i Sverige, med en omsättning på cirka 9,9 miljarder kronor.

Inrikesmarknaden är också den delmarknad som vuxit kraftigast, med en tillväxt på 17 procent i omsättning och 19,5 procent i volym jämfört med 2019.

En förklaring till den kraftiga ökningen är att allt fler e-handlat under coronapandemin. Även om de nya aktörerna exkluderas ur analysen så växte den totala marknaden med 12 procent i volym och 10,3 procent i omsättning.

Jonas Grönvik/TT

Fakta

295 miljoner paket delades ut i Sverige förra året.

204 miljoner paket, eller 69 procent, hade både avsändare och mottagare i Sverige. Inrikesmarknaden omsatte cirka 9,9 miljarder kronor.

Cirka 48 miljoner paket, 16 procent av den totala paketmarknaden, hade en avsändare i Sverige och en mottagare utomlands, med en omsättning på 5,9 miljarder kronor.

Cirka 43 miljoner paket, 15 procent av den totala paketmarknaden, hade en avsändare i utlandet och en mottagare i Sverige. Den marknaden omsatte 2,3 miljarder kronor.