DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Sveriges BNP steg oväntat i juli

En färsk indikator från SCB visar på att Sveriges BNP steg i juli. Arkivbild. Bild: Christine Olsson/TT

Ekonomi (TT)

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) steg med 0,5 procent i juli säsongsrensat jämfört med i juni, enligt en preliminär beräkning från Statistiska centralbyrån (SCB). Jämfört med i juli 2020 steg BNP med 7,8 procent.

"BNP fortsatte att växa i juli, om än i något lägre takt än föregående månaderna. En stigande hushållskonsumtion bidrog till utvecklingen där särskilt konsumtionen av hotell- och restaurangtjänster växte kraftigt", säger Neda Shahbazi, nationalekonom på SCB, i en kommentar.

BNP-indikatorn visar på en tillväxt väl över förväntningarna, enligt Nordeas ekonomer. Banken räknade med en minskning med 0,5 procent jämfört med i juni och en ökning med 4,5 procent jämfört med juli i fjol.

Helena Wande/TT