DEBATTEN OM OFFENTLIGT SLÖSERI

Utköp av tjänstemän stor skattekostnad

De 30 största statliga myndigheterna i Sverige har de senaste 3,5 åren betalat ut hundratals miljoner kronor till anställda som slutat. Arkivbild. Bild: Henrik Montgomery/TT

Ekonomi (TT)

Hundratals miljoner kronor har statliga myndigheter lagt på att köpa ut anställda – trots uppmaning om att vara återhållsamma med skattepengarna.

De största myndigheterna har de senaste tre åren betalat ut drygt 60 miljoner kronor per år i avgångsvederlag med mera, visar en granskning av tidningen Publikt.

Myndigheternas arbetsgivarorganisation Arbetsgivarverket manar till skärpning.

– Utköp ska användas ytterst restriktivt, eftersom det handlar om skattebetalarnas pengar. Det bör bara användas om alla andra möjligheter redan är uttömda, säger kommunikationschefen Lars Andrén till tidningen.

Kartläggningen omfattar utköp gjorda av de 30 största statliga myndigheterna, sett till antal anställda, från 1 januari till och med sommaren 2021. Försvarsmakten och Försvarets materielverk är undantagna.

Sammantaget har myndigheterna minus Arbetsförmedlingen, vars siffror inte är jämförbara med övriga myndigheter, betalat ut över 200 miljoner kronor till anställda som slutat under perioden.