DEN SVENSKA EXPORTEN

Nya priser ska locka företag till mer export

Regeringen lockar med priser för att få fler företag i regionerna att satsa på export.

Regeringen har beslutat att instifta två nya priser för att öka exporten från landets regioner, enligt ett pressmeddelande. Priserna ”Årets exportsuccé” och ”Årets exportregion” är tänkta att inspirera företag att blicka utanför landets gränser och exportera ännu mer. Det menar utikeshandelsminister Anna Hallberg.

– En av mina viktigaste prioriteringar är att fler små och medelstora företag ska kunna, våga och vilja exportera. Med dessa priser vill vi uppmuntra alla våra fantastiska företag att ta steget ut i världen och exportera ännu mera. Så skapar vi fler jobb och stärker välfärden i hela Sverige.

<strong id="strong-7ed30d1c0b7ce27c5bb26bfa58b3be1a">Faktaruta</strong>

Sverige är ett mycket exportberoende land. Vi exporterar varor och tjänster till ett värde som motsvarar 44 procent av BNP.

2020 uppgick Sveriges totala varu- och tjänsteexport till 2 203 miljarder kronor, en minskning med 10 procent jämfört med året innan.

Omkring 70 procent av den svenska exporten består av varor och resten utgörs av tjänster.

De största varugrupperna under 2020 för export var fordon för vägar, medicinska och farmaceutiska produkter, och andra icke elektriska maskiner och apparater. Mineraloljor, papper, järn och stål är andra viktiga svenska exportvaror.

Källor: Ekonomifakta och SCB

Regeringens pressmeddelande om exportpriser.

Sveriges export - statistik SCB.

Export över tid - Ekonomifakta.