Invasiv puckellax riskerar få fäste i Sverige

Utbredningen av den invasiva arten puckellax i Norden oroar experterna. Arkivbild. Bild: Ryohei Moriya/AP/TT

Djur (TT)

Den invasiva arten puckellax, som återkommande orsakar stor oreda i norska älvar, kan vara på väg att invadera Sverige, säger Erland Lettevall vid Havs- och vattenmyndigheten.

– Man ska vara väldigt bekymrad, säger han.

Flera fynd har gjorts i den svenska ån Ätran mellan juni och juli i år, liksom 2017 och 2019. Att den förekommer vartannat år beror på dess tvååriga livscykel.

Arten skadar den inhemska faunan i såväl havet som i vattendrag och sjöar. Att den regelbundet dyker upp i Sverige oroar experterna.

– Det är en invasiv art som har stor påverkan på ekosystemen och den biologiska mångfalden, säger Erland Lettevall till TT.

Exotiska sjukdomar

Genom att ta lekplatser från den inhemska laxen och öringen tränger laxens elaka kusin undan andra arter. Dessutom sprider den exotiska sjukdomar som riskerar att slå ut andra laxarter.

– Laxen är redan hotad. Vi gör flera insatser för att bevara och förvalta arten. Både för dess betydelse för ekosystemet, men också för att kunna ha ett fiske på lax, säger Lettevall.

Därtill dör den i tusental efter att ha lekt – vilket orsakar förruttnelse som förpestar miljön, rapporterar SVT Nyheter om problematiken i de norska laxälvarna.

Arten odlades i forna Sovjetunionen för att gynna fisket. Därefter har den spridit sig över haven – på så vis har den kommit till svenska vattendrag, säger Lettevall.

Ska fiskas och avlivas

Att utrota den helt vore omöjligt, enligt honom.

– Däremot går det att hindra den från ytterligare spridning i våra vattendrag, där den konkurrerar med andra arter och riskerar att korsbefruktas med inhemsk lax och öring.

Det man kan göra som sportfiskare är att fiska upp arten och avliva den.

– Sätt inte tillbaka den i vattnet, säger Lettevall.

Fakta

En vuxen lekmogen puckellax är cirka 40-55 cm lång. Kroppen är avlång och spolformig. Under lek utvecklar hanarna en distinkt puckel på ryggen (därav namnet) och krokformade käkar.

Arten kommer från de norra delarna av Stilla havet och Norra ishavet. Från Mackenziefloden i västra Kanada ner längs Nordamerikas västkust via Alaska, British Columbia, Washington och Oregon till Sacramentofloden i Kalifornien.

Ytterligare utbredningsområde för puckellaxen är Nordostasien, från den ryska floden Lena vid Tjukterhalvön, Kamchatka och Sakhalin söderut till Japan.

1974 fångades en puckellax i Ljusnan i Hälsingland och året därpå en i Nybroån i Skåne. 1976 fångades en puckellax vid Älvkarleby i Uppland och samma år gjordes ett 40-tal fynd av arten längs ostkusten från Alnön i Medelpad till södra Roslagen i Uppland.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten