KAMPEN MOT KORRUPTIONEN

Ökande oro för vänskapskorruption i Sverige

Rapporter om hur privata relationer gett förtur till vaccination kan ha bidragit till uppfattningen om en ökande vänskapskorruption, enligt Transparency International. Arkivbild. Bild: Jessica Gow/TT

Korruption (TT)

Sverige rankas som ett av världens minst korrupta länder. Men en ny rapport visar att svenskarnas misstankar om vänskapskorruption ökar.

Endast 1 procent av Sveriges befolkning uppger att de erbjudit en muta för att få tillgång till offentliga tjänster. Genomsnittet i EU är 7 procent – och i Ungern, Bulgarien och Rumänien är siffran 17–20 procent.

Överlag är förtroendet för offentliga institutioner högt i Sverige. Landet hamnar på tredje plats i världen när organisationen Transparency International sammanställer sin lista över upplevd korruption.

Men även om nästan hälften av svenska folket anser att korruptionsnivån är oförändrad så tycker allt fler att korruptionen ökar i landet. Den senaste rapporten från Transparency International visar att andelen som tycker det har ökat från 26 till 31 procent de senaste fem åren.

”Att nästan var tredje person i Sverige anser att korruptionen har ökat i Sverige är en varningssignal. Det är ett tydligt tecken på att regeringens handlingsplan mot korruption måste kompletteras med konkreta åtgärder”, skriver Ulrik Åshuvud, ordförande för Transparency International i Sverige, i ett pressmeddelande.

Dessutom svarar omkring 20 procent av svenskarna att de har utnyttjat personliga kontakter för att få tillgång eller förtur till olika tjänster. Genomsnittet i EU är drygt 30 procent. Ett område som pekas ut är hälsovården, där det till exempel kan ha handlat om närstående till vårdpersonal som fått förtur till vaccination, i strid med riktlinjerna för vilka grupper som ska prioriteras. Skolväsendet är ett annat område där vänskapskorruptionen anses ha ökat, enligt rapporten.

Jörn Spolander/TT