BROTTEN MOT FÖRETAGEN

Varor för miljarder stjäls varje år i handeln

Handlare önskar mer polisiär närvaro. Arkivbild. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Varje år stjäls det för 10,5 miljarder kronor inom handeln, det är en ökning med 20 procent sedan 2021, visar en rapport från Svensk handel.

Rapporten visar att den ökade brottsutsattheten får tio procent av handlarna att överväga att lägga ned sin verksamhet.

Handlarna efterfrågar fler åtgärder för att minska stölder och andra typer av brott. Särskilt efterfrågat är en högre polisiär närvaro, som mer än 90 procent av handlarna menar skulle leda till en minskad stöldfrekvens i butiken.

"Resultaten som presenteras i denna rapport visar på det hot som stölder och annan form av brottslighet utgör mot Sverige som handelsland" säger Sofia Larsen, vd på Svensk Handel i ett pressmeddelande.