FRIHANDELNS FRAMTID

”Sverige har vår välfärd tack vare att vi har handlat med omvärlden”

Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv. Bild: Kate Gabor

Protektionismen ökar i stora delar av världen. En utveckling som är problematisk, menar Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv. ”Handeln är absolut avgörande för att vi ska klara alla de utmaningar vi står inför”, säger hon i en intervju med Timbro.

I spåren av Brexit, en växande handelskonflikt mellan Kina och USA och ökad protektionism både inom och utanför EU, har frihandeln till viss del fått stå tillbaka.

Det menar Anna Stellinger, som i en intervju med Timbro förklarar att frihandeln alltid har ökat och minskat beroende på globala trender. I intervjun varnar hon för att statsstöd leder till en snedvriden konkurrens och att tullar riskerar att få långtgående konsekvenser för näringslivet.

”Handeln är absolut avgörande för att vi ska klara alla de utmaningar vi står inför. En dag kommer vi att vakna på morgonen och inse att de handelshinder och handelskonfliker vi har byggt upp inte har gjort oss gott”, säger hon till Timbro.

Timbro: ”Det politiska modet saknas i handelspolitiken”