DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Region Uppsala: Vårdkonflikten är samhällsfarlig

20171017 - Manlig akutläkare förbereder andningspåse Foto: Isabell Höjman / TT / kod 11711 Bild: isabell Höjman/TT

Ekonomi (TT)

Region Uppsala bedömer att den pågående vårdkonflikten är så allvarlig för delar av vården att det finns risk för människors liv och hälsa. Regionen vill klassa den som samhällsfarlig.

Det gäller bland annat transporten av svårt sjuka, nyfödda barn som behöver intensivvård och akuta hjärtoperationer.

Regionen har därför skickat en begäran om förhandling om samhällsfarlig konflikt till Vårdförbundet i Region Uppsala.

"Vårt främsta uppdrag är att garantera patientsäkerheten. När vi ser att konsekvenserna av blockaden nu är så allvarliga för delar av vår verksamhet tar vi ansvar genom att begära att den klassas som samhällsfarlig", säger Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Uppsala, i ett pressmeddelande.

Förhandling i ärendet kan tidigast äga rum i nästa vecka. En stridsåtgärd som klassas som samhällsfarlig måste avbrytas.

Konflikten mellan facket Vårdförbundet och arbetsgivarparterna Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona har pågått i fyra veckor. En övertidsblockad inleddes den 25 april. Vårdförbundet har också varslat om att 2 000 sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker i fem regioner tas ut i strejk den 4 juni om inte konflikten når en lösning.