RÄNTAN OCH INFLATIONEN

Trycket på fler räntesänkningar ökar

Riksbankschef Erik Thedéen och hans direktion följer inflationsförväntningarna noga inför sina räntebeslut. Arkivbild. Bild: Christine Olsson/TT

Ekonomi (TT)

Inflationsförväntningarna sjunker något. Det är ännu en god nyhet för alla finansiellt pressade hushåll och företag efter onsdagens oväntat låga inflationssiffra för april.

Sammantaget gör siffrorna att trycket på Riksbanken att sänka räntan ökar.

På ett års sikt väntas inflationen enligt måttet KPI ha sjunkit till 1,8 procent, enligt en mätning gjord av Kantar Prospera 7–14 maj.

I motsvarande mätning i april – där ledande aktörer på penningmarknaden tillfrågats – låg förväntningarna på en inflation på 2,0 procent på ett års sikt.

Väntas hamna under inflationsmålet

På två års sikt sjunker också förväntningarna till en inflation på 1,7 procent, ned från 1,9 procent i aprilmätningen.

När det gäller KPIF-inflationen – där effekter av boräntan räknats bort – är förväntningarna på ett års sikt stabila på 2,0 procent. Det är i linje med Riksbankens inflationsmål på 2,0 procent i KPIF-inflation.

På två års sikt dippar dock förväntningarna ned till 1,9 procent i KPIF-inflationen, ned från 2,0 procent i aprilmätningen.

Mätningen gjordes 7–14 maj och inkluderar därmed dagarna efter Riksbankens första sänkning av styrräntan på åtta år på 0,25 procentenheter till 3,75 procent.

Högre tillväxtförväntningar

När det gäller just styrräntan ligger förväntningarna på att den har sänkts till i genomsnitt 2,9 procent på ett års sikt och i genomsnitt 2,4 procent på två års sikt. Den väntas ligga kvar där under resten av de fem åren som Kantar Prospera ställt frågor om.

Förväntningarna på svensk tillväxt stärks också något i maj jämfört med april. BNP-tillväxten på ett års sikt väntas ligga på 1,0 procent, mot tidigare 0,9 procent. På två års sikt ligger förväntningarna på 2,1 procent i tillväxt, mot tidigare 2,0 procent.

Kantar Prosperas mätningar görs på uppdrag av Riksbanken.

Joakim Goksör/TT