DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Hushållens konsumtion på uppgång

Hushållen konsumerar mer. Arkivbild. Bild: Tim Aro/SvD/TT

Ekonomi (TT)

Hushållens konsumtion ökade med 0,5 procent i mars jämfört med februari, visar statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). På ett år ökade konsumtionen med 1,2 procent i fasta priser.

Framför allt var det detaljhandel med brett sortiment, mest livsmedel, som drev upp hushållens konsumtion. Jämfört med samma period i fjol var ökningen där 5,3 procent.

Negativ påverkan på siffrorna hade främst transport och detaljhandel med fokus på motorfordon, som jämfört med samma period föregående år minskade med 7,3 procent.