DEN GLOBALA KONJUNKTUREN

Oväntat bakslag för tysk industri

Färska siffror om orderingången till tysk industri levereras på tisdagsmorgonen. Arkivbild Bild: Martin Meissner AP/TT

Ekonomi (TT-Bloomberg)

Den tyska industrins orderingång minskade med 0,4 procent i april jämfört med månaden före, enligt den tyska statistikbyrån Destatis.

I årstakt var nedgången 1,9 procent.

Utvecklingen var sämre än väntat, analytiker hade i snitt räknat med en ökning med 0,4 procent jämfört med mars.