USA:S EKONOMI

Därför är USA ett steg före Europa i entreprenörskap

Fotgängare på Times Square i New York. Bild: Frank Franklin II

Entreprenörskapsanda och institutionell konkurrens är anledningarna till att USA alltid har ett försprång gentemot Europa, skriver Per Bylund i Smedjan.

Amerikaner anser inte att ekonomin är ett nollsummespel, menar han.

”Det finns ingen anledning att tro att man själv misslyckats eller har mindre chans att lyckats för att någon annan har gjort bra ifrån sig. Det finns obegränsade möjligheter och därmed kan och bör man lära av andra som lyckats bättre. Om man inte lyckats så väl själv (än) så är det helt enkelt en anledning att lära av andra och arbeta hårdare”, skriver Per Bylund, professor i entreprenörskap vid Oklahoma State University och senior fellow vid Mises Institute, i Smedjan.

Smedjan: Försprång genom entreprenörskapsanda