DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Trög ekonomi – fortsatt press på hushållen

Sveriges BNP minskade ännu ett kvartal. Arkivbild. Bild: Janerik Henriksson/TT

Ekonomi (TT)

Ekonomin fortsätter att gå trögt och pressen på hushållen har inte lättat. Det talar för att Riksbanken nu agerar.

– Jag tror på en räntesänkning i maj, säger Annika Winsth på Nordea.

Sveriges BNP minskade med 0,3 procent i mars säsongsrensat och jämfört med månaden dessförinnan enligt BNP-indikatorn.

För kvartalet som helhet minskade bruttonationalprodukten med 0,1 procent.

"Aktiviteten i svensk ekonomi fortsatte försvagas under första kvartalet 2024 vilket förklarades av nedgångar i februari och mars. Kvartalet blir det fjärde i följd med negativ tillväxt", säger Mattias Kain Wyatt, nationalekonom hos Statistiska centralbyrån (SCB), i ett pressmeddelande.

"Dyrt att leva"

Ekonomin är svagare än Riksbankens senaste bedömning.

– Inhemsk ekonomi har utvecklats väldigt svagt under lång tid. Det är exportsektorn som har gjort att inte BNP ser sämre ut, säger chefsekonom Annika Winsth.

– Dessvärre är det så att hushållen kommer att behöva kostnadsanpassa även innevarande år. Vi har ju en inflationstakt som har dämpats, men vi ligger fortfarande på en hög nivå. Det är dyrt att leva.

Riksbanken har flaggat för tre räntesänkningar i år, vilket skulle dra ned styrräntan från dagens 4,00 procent till 3,25 procent.

Sänkning i maj

Men det tror inte Annika Winsth räcker för att väcka avvaktande hushåll. Nordeas prognos är sex sänkningar. Flera branscher skriker efter en ränteoffensiv.

– Företagen som säljer till hushållen behöver antingen lägre räntor eller högre efterfrågan. Många hushåll har tänkt större räntesänkningar, med en större effekt i plånboken än vad Riksbanken signalerar.

Den senaste tidens ekonomiska data – som minskat inflationstryck och lägre prisförväntningar – gör att mycket tyder på att det blir en första räntesänkning i maj, säger Annika Winsth.

– Det finns liksom inga inhemska skäl att inte sänka räntan.

Joakim Magnå/TT