DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Positiva toner inom tjänstesektorn

Nya inköpschefssiffror tar tempen på Europas ekonomi. Arkivbild. Bild: Michael Sohn/AP/TT

Ekonomi (TT-Bloomberg)

Tjänstesektorn i eurozonen repar sig. Inköpschefsindex steg i april till 52,9, klart över marknadens förväntningar som låg på 51,8.

Framförallt märks en uppgång i Europas största ekonomi Tyskland. Ett indextal över 50 brukar traditionellt indikera tillväxt.

Desto dystrare är det då inom industrin, där index uppgick till 45,6, det vill säga lägre än marknadens förväntningar som låg på 46,5 enligt Bloombergs sammanställning.