Händer i veckan

Finansminister Elisabeth Svantesson (M). Bild: Jonas Ekströmer/TT

Finansminister Elisabeth Svantesson presenterar vårbudgeten och så arrangeras ett seminarium om hur energipolitiken kan drivas framåt under veckan.

Måndag 15 april

  • Regeringen överlämnar vårpropositionen och vårändringsbudgeten till riksdagen, 8.00. Finansminister Elisabeth Svantesson presenterar budgeten. 8.30.
  • Vårdföretagarna har gett analysföretaget Sirona i uppdrag att i två större regioner jämföra kostnaderna för vård som utförs i offentlig regi, med vård som utförs i privat regi på uppdrag av det offentliga. Rapporten presenteras på ett seminarium. 8.30

Tisdag 16 april

  • HUI publicerar dagligvaruindex, föregående månad. 6.15
  • Behöver energipolitiken en konflikt om kraftslag? Företrädare för fack, näringsliv, politik, och de olika kraftslagen möts för att diskutera hur vi bäst driver energipolitiken framåt. Seminariet inleds av Svenskt Näringslivs vice vd Karin Johansson. 9.00

Onsdag 17 april

  • Så lyfter vi matematiken i grundskolan! I två rapporter presenterar professor Ola Helenius och doktor Linda Marie Ahl allvarliga brister i grundskolans läromedel och undervisning i matematik. De föreslår också konkreta vägar som forskningen visar kan förbättra matematikresultaten i svensk skola.15.00

Torsdag 18 april

  • Svensk Handel publicerar E-handelsindikatorn, föregående månad. 6.00
  • Hur stort är transportsektorns elbehov? Seminarium med en ny scenarioanalys för transportsektorns utveckling och diskussion vad som krävs för att en storskalig elektrifiering av transportsektorn ska vara möjlig. Scenarioanalysen har tagits fram av Sweco på uppdrag av Svenskt Näringsliv. 9.00

Fredag 19 april

  • Statens energimyndighet: Årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme), 2023. 8.00