DEN GLOBALA KONJUNKTUREN

”Utvecklingen i Indien är helt avgörande för Europa”

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och Indiens premiärminister Narendra Modi.

Indien spelar en viktig roll när det gäller såväl klimatet som ekonomin, skriver Jonas Hellman på SvD:s ledarsida.

När Kina blir allt mer auktoritärt blir Indien allt viktigare för Europa, menar han.

”Både Indien och Europa skulle gagnas av ett ökat ömsesidigt utbyte. Det frihandelsavtal som härom veckan slöts mellan Efta och Indien är ett steg i rätt riktning. Förhandlingar om ett frihandelsavtal mellan EU och Indien pågår, men fortfarande återstår svåra frågor att lösa”, skriver Jonas Hellman på SvD:s ledarsida.

SvD ledare: Indien är Europas framtidshopp