SVENSKA INNOVATIONSKLIMATET

Expert: Patentstatistiken är missvisande

Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv.

Det är problematiskt att ett enda företag har en fullständig dominans i statistiken kring de svenska patentansökningarna, skriver Christina Wainikka, Policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv, i en kommentar på organisationens hemsida.

Hon lyfter fram statistiken från Europeiska patentverket som visar att Sverige under 2023 var näst bäst efter Schweiz sett till ansökningar per antal invånare. 39 procent av ansökningarna kom dock från ett och samma företag, nämligen Ericsson.

”Det är alltid trevligt att känna sig bra. Problemet är att det kan leda till en lite mätt förnöjsamhet som gör att man slutar anstränga sig. Precis det leder till att politiker och andra inte ser sig nödgade att fundera på svensk innovationskraft, särskilt inte hur vi i Sverige faktiskt slarvar bort en stor mängd kunskapsbaserade tillgångar”, skriver hon.

Svenskt Näringsliv: Låt dig inte luras av mytbildningen kring svenska patent