Händer i veckan

Ylva Hedén Westerdahl, chef för Konjunkturinstitutets prognosavdelning och Albin Kainelainen, generaldirektör. Bild: Claudio Bresciani/TT

Konjunkturinstitutet publicerar konjunkturbarometern och Riksbanken kommer med ett räntebesked i veckan.

Måndag 25 mars

  • Svensk Handel publicerar handelsbarometer, från föregående månad. 6.00

Tisdag 26 mars

  • SCB: Arbetskraftsundersökningarna, rapport 1, 2024. 8.00, SCB: Prisindex i producent- och importled.
  • Konjunkturinstitutet publicerar konjunkturbarometern. Presskonferens med prognoschef Ylva Hedén Westerdahl och generaldirektör Albin Kainelainen. 9.00

Onsdag 27 mars

  • Byggföretagen presenterar konjunkturprognos över bygginvesteringar i bostäder, offentliga lokaler och infrastruktur samt sysselsättningen i bygg- och anläggningsbranschen. 6.00
  • SCB: Utrikeshandel med varor, varuexportens och varuimportens volymutveckling, januari, SCB: Utrikeshandel med varor, export, import och handelsnetto, februari. 8.00
  • Riksbanken publicerar räntebesked och efterföljande presskonferens. 9.30.

Torsdag 28 mars

  • SCB: Omsättning inom tjänstesektorn, detaljhandeln, februari. 8.00

Fredag 29 mars

  • Medlingsinstitutet publicerar löneutvecklingen till och med februari. 10.00

Söndag 31 mars

  • Sverige med flera länder övergår till sommartid.