SVENSKA FORSKNINGEN

Forskning tillsammans med företag får större genomslag

Bild: Mostphotos

Forskning som görs i samverkan med näringslivet får ett större vetenskapligt och teknologiskt genomslag än traditionell universitetsforskning. Det visar en ny avhandling från Handelshögskolan i Göteborg, rapporterar Esbri.

För att studera forskningens genomslag har tre faktorer jämförts: vilken vetenskaplig tidskrift forskningen publicerats i, antal citeringar inom akademin och antal citeringar vid patentansökningar.

Avhandlingen visar att de forskningsprojekt som skett i samverkan mellan universitet och företag får fler citeringar från vetenskapliga tidskrifter och från patentansökningar än de som skett enbart i akademisk regi.

– Att resultat från samverkansforskning oftare citeras betyder att de anses mer värdefulla för framtida forskning och teknikutveckling än traditionell forskning, säger Viktor Ström, doktorand på Handelshögskolan i Göteborg.

– Resultaten i min avhandling visar att det är positivt med samverkansprojekt. Så jag tror det är viktigt att ge forskare möjligheter att röra sig mellan de olika sfärerna. Det för med sig kunskaper åt båda hållen och skapar mer förståelse för varandra – vilket i sin tur stärker banden och ger bättre forskning, säger Viktor Ström.

Esbri: Samverkansprojekt skapar mer impact än annan forskning