DEN SVENSKA SÄKERHETEN

Då omfattas Sverige av Natos försvarsgaranti

Arkivbild. Bild: Vadim Ghirda/AP

Nato (TT)

En för alla – alla för en. Efter att Ungern ratificerat Sverige återstår bara detaljer innan Sverige omfattas av Natos försvarsgaranti.

Att alla medlemsländer sagt ja innebär inte att Sverige har Natos beskydd riktigt än.

För att detta ska ske måste Sveriges anslutningsprotokoll överlämnas till USA:s regering, som är den part som förvarar fördraget. Planen är att utrikesminister Tobias Billström ska göra detta i Washington, och i det snabbaste scenariot kan det ske redan i slutet av veckan.

Först när regeringen överlämnat dokumentet omfattas Sverige av artikel 5 – Natos fundament som slår fast att ett angrepp mot en medlem ska betraktas som ett angrepp mot alla.

Inte automatik

Vad innebär det då att Sverige omfattas av artikel 5?

Grunden är att andra länder ska komma till Sveriges hjälp om Sverige angrips, och vice versa. Men det finns inte någon automatik, påpekar Kjell Engelbrekt, professor vid Försvarshögskolan.

– Det måste både fattas ett politiskt beslut i Nordatlantiska rådet (Natos högsta politiska organ), och sen beslut om insatser, säger han.

Det kan alltså dröja innan stöd når fram, och initialt är det varje medlems eget ansvar att stå emot ett angrepp.

Beslut om att aktivera artikel 5 ska också fattas enhälligt. Frågan är om det kan bli ett problem, med tanke på hur lång tid det tog för alla länder att säga ja till Sverige som ny medlem. Kjell Engelbrekt tror inte det.

– Att man helt paralyserar alliansen har jag svårt att tänka mig. Framför allt om det handlar om ett hot eller angrepp mot en medlemsstat så kommer inte någon att hindra övriga från att agera.

Däremot måste inte alla länder ställa upp med soldater eller krigsmateriel. Enligt Natofördraget finns det ingen skyldighet att bidra militärt.

"Bästa försäkringen"

Engelbrekt bedömer ändå att det finns ett intresse hos medlemsländerna att leva upp till försvarsgarantierna.

– Vi tror att det här är den bästa "brandförsäkringen" man kan skaffa sig. Det finns ingen bättre i vår del av världen, säger han.

Den dag alliansen inte agerar alls, framför allt vid ett angrepp mot ett enskilt medlemsland, då förpassas Nato till historien, säger Engelbrekt.

– Då behöver man en ny brandförsäkring.

Natos artikel 5 har hittills bara aktiverats en gång, efter terrorattentatet i USA den 11 september 2001. I en akt av solidaritet skickade Nato sitt övervaknings- och stridsledningsflyg (Awacs) till USA för att avlasta det amerikanska flygvapnet och se till att det inte kom fler attacker.

Anja Haglund/TT

Fakta

Grundläggande för Natos artikel 5 är att:

* Beslut om att aktivera artikel 5 måste vara enhälligt. Inget medlemsland kan tvingas ingripa militärt mot sin vilja.

* De ömsesidiga säkerhetsgarantierna handlar enbart om försvar när ett medlemsland blir attackerat.

* Varje land själv bestämmer vilka försvarsåtgärder det anser vara nödvändiga. Att skicka väpnade styrkor tillåts, men är inte obligatoriskt.

* Om Nato inte skulle besluta att aktivera artikel 5 kan enskilda medlemsländer ändå ge det stöd de vill.