KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Regeringen räknar med höjd reduktionsplikt

Klimatminister Romina Pourmokhtari (L). Arkivbild. Bild: Pontus Lundahl/TT

Politik (TT)

Sverige kommer fixa nettonollutsläpp år 2045, säger regeringen.

Ett scenario för att lyckas med det är kraftigt höjd reduktionsplikt, skriver Dagens Nyheter som har tagit del av regeringens underlag.

Regeringen har en längre tid hävdat att Sverige kommer att nå nettonollutsläpp år 2045 men inte velat precisera exakt hur. Klimatminister Romina Pourmokhtari (L) har upprepade gånger svävat på målet.

Enligt Dagens Nyheter, som har tagit del av bakomliggande statistik från Energimyndigheten, bygger ett scenario på kraftigt höjd reduktionsplikt – det vill säga ökad inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel.

Sänkt reduktionsplikt har varit en central fråga för Tidöpartierna.

Enligt uppgifterna till DN skulle reduktionsplikten behöva höjas från nuvarande 6 procent upp till 26,9 för diesel och 14,4 för bensin för att nå klimatmålen.

Klimatministern kommenterar uppgifterna så här till DN:

– Det bygger på beräkningsmodellen för reduktionsplikt – ja. Men det är inte ett antagande om höjd reduktionsplikt. Reduktionsplikten har redan funnits, så det finns ju sätt att räkna på utsläppsutrymmet utifrån den modellen. Men man kan uppnå den utsläppsminskningen genom flera olika styrmedel, säger hon och nämner utöver reduktionsplikten även koldioxidskatter, subventioner och utsläppshandel.

En utredning ska tillsättas under året och ge svar på exakt vilka ekonomiska styrmedel som bör användas för att nå klimatmålet.