DEN GLOBALA KONJUNKTUREN

Bundesbank räknar med tysk recession

Tysklands centralbank Bundesbank är en del av Europeiska centralbanken (ECB) och de båda bankerna är grannar i Frankfurt. Arkivbild Bild: Michael Probst

Ekonomi (TT-Bloomberg)

Tysk ekonomi – eurozonens ekonomiska motor – kan just nu befinna sig i recession, med två kvartal i rad med krympande bruttonationalprodukt (BNP), enligt den tyska centralbanken Bundesbank.

Men det ser inte ut att bli någon djup och utdragen ekonomisk nedgång, enligt bankens ekonomer.

Den tyska ekonomin var den enda bland de sju ekonomiska tungviktarna i G7-gruppen som fick en minussiffra på BNP-utvecklingen i fjol. Energipriser och svag global efterfrågan slog hårt mot den industritunga ekonomin.

Enligt Bundesbank väntas inkomsterna stiga och privatkonsumtionen öka mot bakgrund av landets stabila arbetsmarknad, stigande löner och en inflation som sjunker stegvis.

Ekonomer på det Düsseldorf-baserade IMK-institutet varnar dock samtidigt för att det skulle kunna bli minskad tysk BNP även under årets andra kvartal – vilket då skulle kunna bli tredje kvartalet i rad med minskad BNP.