DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Svensk industri växlar upp

SCB presenterar industristatistik. Arkivbild Bild: Björn Larsson Rosvall/TT

Ekonomi (TT)

Svensk industri växlade upp i december. Industrins totala orderingång ökade med 5,5 procent jämfört med föregående månad i säsongsrensade tal, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

På årsbasis, det vill säga jämfört med december 2023 skedde dock en minskning med 6,9 procent i kalenderkorrigerade tal. SCB skriver att en majoritet av delbranscherna på månadsbasis visade en positiv utveckling.

Samtidigt presenteras också ny data kring produktionen inom näringslivet. Produktionsvärdeindex för det samlade näringslivet ökade med 1,4 procent i december jämfört med november. Där var metallmalmsgruvor den industribransch som bidrog i störst utsträckning till den positiva utvecklingen.