DEN SVENSKA EKONOMIN

Staten inleder året med stort underskott

Riksgälden, med generaldirektör Karolina Ekholm, redovisar statens budgetsaldo för januari. Arkivbild. Bild: Stina Stjernkvist/SvD/TT

Ekonomi (TT)

Det blev ett något större underskott i statens budgetsaldo i januari än väntat, enligt ett pressmeddelande från Riksgälden. Budgetsaldot för januari landade på minus 35,3 miljarder kronor. Prognosen låg på minus 34,9 miljarder.

Enligt Riksgälden var skatteinkomsterna i januari nästan 6 miljarder högre än beräknat.

"Det förklaras främst av att inbetalningarna av preliminär kapitalskatt var högre än väntat", skriver Riksgälden.

Utbetalningarna från myndigheter var också högre än beräknat, främst av Kammarkollegiet och Pensionsmyndigheten.

Nettoutlåningen till myndigheter var 700 miljoner högre än prognos, medan räntebetalningarna på statsskulden hamnade 900 miljoner under prognos.

För tolvmånadersperioden till och med januari 2024 visade statens betalningar ett överskott på 29 miljarder kronor, enligt Riksgälden.