RÄNTAN OCH INFLATIONEN

Styrräntan i USA lämnas oförändrad

Jerome Powell är chef för USA:s centralbank Federal Reserve (Fed). Bild: Alex Brandon/AP/TT

Ekonomi (TT)

USA:s centralbank Federal Reserve (Fed) lämnar styrräntan oförändrad på intervallet 5,25–5,50 procent.

Direktionen förklarar beslutet med att den inte ser några räntesänkningar framför sig förrän inflationen börjar närma sig målet om två procent årligen.

Centralbankschefen Jerome Powell säger på en pressträff att han "vill försäkra det amerikanska folket om att vi är fast beslutna att återföra inflationen till målet på två procent", rapporterar CNBC.

– Inflationen är fortfarande för hög, det är inte säkert att de pågående framstegen med att få ned den håller i sig, och vägen framåt är osäker, säger Powell.

"Återstår att se"

Marknaden har väntat sig en möjlig räntesänkning vid Feds möte i mars, men Powell säger att det inte är troligt att en räntesänkning kan genomföras vid den tidpunkten.

– Men det återstår att se.

Banken har dock i sitt pressmeddelande utelämnat skrivningar om eventuella höjningar av styrräntan, och noterar att de risker som finns för att inflationsmålet inte ska kunna nås börjar avta, rapporterar Bloomberg.

Nyhetsbyrån AP skriver att de övergripande förändringarna i uttalandet, jämfört med uttalandet efter mötet i december, tyder på att bankens ledning har börjat överväga räntesänkningar samtidigt som den fortfarande vill kunna vara flexibel.

Fjärde i rad

Det var fjärde gången i rad som Fed lämnar räntan oförändrad, och beslutet var väntat.

Alla de otaliga marknadsaktörer som hett eftertraktar en räntesänkning får nu i stället fästa blicken på Fed-direktionens nästa möte, den 19–20 mars.

Feds minsta antydan om hur snart en sänkning är något aktörerna lyssnar ivrigt efter.

Vad Fed och Powell har att brottas med är att bekämpa inflationen med hjälp av räntevapnet utan att för den skull slå så hårt mot ekonomin i stort att tillväxten blir alltför tilltufsad eller kastas in i recession.

En balansakt

Vad centralbanken tar ställning till i den balansakten är bland annat hur starkt arbetsmarknaden går, vägt mot inflationsutvecklingen och statistik om flera andra ekonomiska indikatorer.

Världens börser har agerat avvaktande i väntan på Feds beslut.

Efter beskedet backar börsen i New York först något men repade sig sedan rejält.