ARBETSMILJÖ

Så farligt är det att sitta ned på jobbet

Sitta hela dagarna kan vara riskabelt enligt forskning. Arkivbild. Bild: Vidar Ruud/NTB/TT

Hälsa (TT)

Ett arbete med mycket stillasittande kan påverka hälsan negativt och öka risken att dö i hjärt-kärlsjukdom. Men att röra sig mer på fritiden kan väga upp de negativa effekterna.

Att tillbringa större delen av arbetsdagen sittande är en normalitet i stora delar av världen. Men det är inte riskfritt enligt en studie från Taiwan som analyserat uppgifter om 480 000 personer.

Forskarna har sammanställt hur stor del av arbetsdagen individerna tillbringade sittande, hur fysiskt aktiva de var på sin fritid, livsstilsfaktorer och olika hälsoparametrar.

Personerna följdes i snitt 13 år och delades in i tre grupper – de som satt nästan hela arbetsdagen, de som växlade mellan sitta och inte sitta och de som knappt satt alls.

34 procents ökad risk

Enligt resultaten hade de personer som satt mest på jobbet en 16-procentig ökad risk att dö oavsett orsak och 34-procents ökad risk för död i hjärt-kärlsjukdom jämfört med de som knappt satt alls. Detta efter att forskarna tagit hänsyn till bland annat ålder, rökning, alkoholvanor och BMI.

Personer som varvade sittande med stående hade ingen ökad risk för dödlighet jämfört med de som satt minst.

Kompensera på fritiden

Enligt studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Jama Network Open, verkar en ganska liten ökning av fysisk aktivitet på fritiden kunna göra susen. De som främst satt ner på jobbet och som ägnade sig åt fysisk aktivitet upp till 29 minuter om dagen kunde genom att öka tiden de var fysiskt aktiva minska sin risk att dö i förtid.

Att ägna sig åt fysisk aktivitet mellan 15 och 30 minuter extra kopplades till en minskad risk för dödlighet. Den ökningen gjorde att individerna hamnade på samma risknivå som de som var inaktiva på fritiden men som satt allra minst på jobbet.

Studien är en så kallad observationsstudie och forskarna kan utifrån den inte säga att det är stillasittandet som ligger bakom riskökningen, bara att de ser en koppling.

Men att mycket stillasittande är negativt för hälsan är känt sedan tidigare. Bland annat har Arbetsmiljöverket rekommendationer om hur man bör göra för att minska de negativa konsekvenserna (se faktaruta).

Petra Hedbom/TT

Fakta

Europeiska arbetsmiljöbyrån rekommenderar arbetstagare att arbeta så dynamiskt det går – växla mellan att sitta, stå och gå

– att sitta maximalt 50 procent av arbetstiden eller maximalt 5 timmar per arbetsdag

– att undvika långvarigt stillasittande genom att avbryta sittandet efter 20–30 minuter, stå eller röra på sig i minst 10 minuter efter 2 timmars sittande.

Källa: Arbetsmiljöverket.