RÄNTAN OCH INFLATIONEN

Oväntat litet inflationslyft i eurozonen

Färska inflationssiffror att ta ställning till för ECB-chefen Christine Lagarde och hennes direktion. Arkivbild Bild: Michael Probst AP/TT

Ekonomi (TT-Bloomberg)

Inflationen i eurozonen steg till 2,9 procent i december, enligt en första beräkning gjord av statistikbyrån Eurostat. Det kan jämföras med inflationen – det vill säga konsumentprisökningarna i årstakt – på 2,4 procent i november.

Uppgången var något mindre än väntat. Analytiker hade i snitt räknat med en decemberinflation på 3,0 procent i eurozonen.

Den så kallade kärninflationen i eurozonen – som Europeiska centralbanken (ECB) tar mer intryck av inför sina räntebeslut – sjönk samtidigt till 3,4 procent, mot 3,6 procent i november. Där låg marknadens förväntningar på en nedgång till 3,4 procent.