EU:S FRAMTID

Debatt: Så kan Europa komma ikapp USA och Kina

Bild: Virginia Mayo

EU bör släppa sin övertro på regleringar och sikta mot mer marknadsanpassade modeller som de vi har i Norden, skriver Eirik Winter, vd för BNP Paribas i Norden på Di Debatt,

"Ett pragmatiskt, innovativt och marknadsanpassat tankesätt har gett de nordiska länderna världens högsta ranking inom entreprenörskap, innovation, företagsklimat, jämställdhet och hållbarhet", skriver han.

Han nämner fler nordiska exempel som EQT, Atlas Copco, Novo Nordisk, Kone och Equinor. Bolag som är kända för sina resultatdrivna, marknadsnära och decentraliserade affärsmodeller istället för budget- och centralstyrning.

De starka statsfinanserna, där Sverige, Norge och Danmark har den högsta kreditratingen AAA, bör också vara en ledstjärna för resten av EU.

"Norden har länge varit en förebild på flera områden och nu behöver Europa influeras från Norr för att stärka sin konkurrenskraft gentemot USA och Kina", skriver han.

Di Debatt: Europa måste komma i kapp USA och Kina