FLYGBRANSCHENS FRAMTID

Flygresandet fortsatt upp efter pandemin

17 procent fler resenärer reste via Swedavias flygplatser under 2023 jämfört med året innan. Arkivbild. Bild: Johan Nilsson/TT

Ekonomi (TT)

Det svenska flyget fortsatte under 2023 att återhämta sig efter pandemin. Fler än 32 miljoner resenärer flög under året via Swedavias flygplatser.

Det innebär en ökning med 17 procent jämfört med 2022 och motsvarar cirka 80 procent av nivån före coronapandemin.

"Flygets återhämtning fortsatte under 2023 med en stark utveckling för utrikesresandet, medan den svagare trenden för inrikestrafiken förstärktes något under årets slut", säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef, i ett pressmeddelande.

Resandet till utlandet ökade under 2023 med 19 procent till nära 24 miljoner resenärer. Inrikesresandet ökade totalt med 10 procent.

Under december reste sammanlagt drygt 2,2 miljoner resenärer via Swedavias flygplatser. Antalet personer som reste utomlands ökade med 10 procent. Inrikesresandet minskade i sin tur under december med 21 procent.

Enligt Abrahamsson har Swedavias operativa förmåga vid flygplatserna varit god under året – i synnerhet vid Arlanda tack vare den nya säkerhetskontrollen.

Swedavia skriver att fjolårets trender bedöms bestå i inledningen av 2024 med konjunktur- och omvärldsläget som fortsatta osäkerhetsfaktorer.