TYSKLANDS EKONOMI

Oväntat litet lyft för tysk arbetslöshet

Tysk arbetsmarknad klarar lågkonjunkturen oväntat bra, konstaterar Andrea Nahles, chef för Tysklands arbetsförmedling. Arkivbild Bild: Michael Sohn AP/TT

Ekonomi (TT-Bloomberg)

Arbetslösheten i Tyskland ökade i december, men inte lika mycket som befarat.

Antalet registrerade arbetslösa ökade med 5 000, vilket kan jämföras med en snittprognos bland analytiker på 20 000 fler arbetslösa, enligt en sammanställning av prognoser gjord av Bloomberg.

Som procent av arbetskraften steg arbetslösheten till 5,9 procent, från 5,8 procent månaden före.

– Om vi ser tillbaka på 2023 kan vi se hur den svagare ekonomin har gjort avtryck på arbetsmarknaden – fast med tanke på omfattningen av oro och osäkerhet håller arbetsmarknaden ställningarna väl, säger Andrea Nahles, chef för den tyska arbetsförmedlingen.