DEN SVENSKA SÄKERHETEN

Ministern: Det är mycket bråttom

Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin efter en pressträff där försvarsberedningen överlämnar sin delrapport med inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret. Bild: Henrik Montgomery/TT

Politik (TT)

Statsrådet Carl-Oskar Bohlin (M) håller med om att uppbyggnaden av det civila försvaret måste skyndas på.

– Det är mycket mycket bråttom, säger han.

Försvarsberedningens budskap var att takten i uppbyggnaden av det civila försvaret måste öka.

Carl-Oskar Bohlin, minister för det civila försvaret, pekar på att uppbyggnadsarbetet börjar från mycket låga nivåer. Men för att få upp takten handlar det bland annat också om att alla förstår allvaret i situationen ute i myndigheter och kommuner.

– Man behöver på bred front förstå det allvarliga säkerhetspolitiska läget som Sverige befinner sig i. Sedan är civilt försvar en komplex verksamhet, det är egentligt allt i samhället som inte är militärt, säger han.

– Jag försöker trycka på detta i varje sammanhang jag har möjlighet. Men mitt stora och viktiga uppdrag är att se till att det här arbetet bedrivs på ett effektivt sätt i Regeringskansliet.

Höjda krav

Försvarsberedningen skriver också att i krig behövs snabba beslut kunna fattas. "Vikten av ett tydligt och flexibelt ledarskap kan inte nog understrykas", står det i rapporten.

– Min bedömning och absoluta uppfattning är att Sverige kommer att klara en sådan situation, säger Bohlin.

– Men det kommer att ställa mycket högre krav på alla funktionärer ute i systemet, på förmåga att visa ledarskap och ta initiativ, på förmåga att känna att man har mandat att agera och inte bara sitta och vänta på att systemet ska bli färdigbyggt i någon annan ände.

Bohlin är glad över att det finns en mycket stor politisk enighet om försvarsberedningens slutsatser.

På några punkter finns dock åsiktsskillnader. Socialdemokraterna har skrivit en avvikande mening om förslaget att omforma Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) till en myndighet till stöd för regeringens samordning av det civila försvaret i fredstid.

– Det är inte en detalj. Det är en stor fråga, säger förre försvarsminister Peter Hultqvist (S).

– Att tillföra MSB en rad tunga uppgifter, reformera kulturen i MSB och överväga vilka uppgifter som ska avknoppas är en enorm uppgift som kommer att vara tidsslukande och skapa omfattande byråkrati.

Varnar för revirstrider

Hultqvist varnar också för revirstrider mellan myndigheter, som riskerar att drabba arbetet med att stärka det civila försvaret.

Miljöpartiet är kritiskt till att försvarsberedningen vill ta bort målsättningar för det civila försvaret som inte berör höjd beredskap och krig. Som till exempel att kunna hantera naturkatastrofer, klimatförändringar och pandemier.

– Krisberedskapen får inte tappas bort, säger Emma Berginger (MP).

Hon tycker också att försvarsberedningen borde tryckt på vikten av ekologisk livsmedelsproduktion i Sverige, eftersom den inte är beroende av insatsvaror från utlandet i krig.

– Man förmår inte heller att problematisera kring kärnkraften, säger Berginger.

Hon pekar på säkerhetsrisker med kärnkraftverk i krig, som att de kan utsättas för angrepp.