DEN SVENSKA UTBILDNINGEN

Fler studerar när de närmar sig 60

Studier blir allt vanligare bland dem som har fyllt 47 och ännu inte har fyllt 60. Kvinnorna är flitigast. Arkivbild. Bild: JANERIK HENRIKSSON / TT

Samhälle (TT)

Allt fler som fyllt 47 väljer att studera. På tio år har gruppen ökat med 64 procent, visar en undersökning från CSN. Kvinnor dominerar stort bland dem som väljer att utbilda sig i övre medelåldern.

Åldersgränsen för att få studiebidrag och ta studielån ändrades förra året till det år man fyller 60. Andelen äldre som tar studiemedel ökar, men är fortfarande låg jämfört med yngre, konstaterar Centrala studiestödsnämnden (CSN). Andra försörjer sig med arbete under studietiden, egna besparingar eller pengar från en partner.

De flesta som studerar när de närmar sig 60-årsdagen gör det för att öka möjligheterna att få det arbete de vill ha. Många av dem vill byta yrke, enligt CSN.

Vanligaste utbildningarna bland äldre studerande är fristående kurser, pedagogikutbildningar, eller utbildningar inom hälso- och sjukvård.