KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Utsläpp från fossila bränslen väntas öka globalt

Ökningen av utsläppen syns främst från Kina och Indien samt från världens flygtrafik. Bild: Rajesh Kumar Singh/AP/TT

Klimat (TT-AFP)

Världens koldioxidutsläpp från fossila bränslen väntas öka med 1,1 procent i år, enligt en årlig rapport från Global Carbon Project.

Ökningen syns främst från Kina och Indien samt den globala flygtrafiken, enligt forskarna.

Årets ökning i Kina, motsvarande 4 procent, kan delvis förklaras med att pandemirestriktionerna ännu påverkade landets utsläpp i fjol.

I Indien väntas utsläppen öka med 8,2 procent, främst på grund av ökad efterfrågan på energi som möts med kolkraft, enligt forskarna.

Inom EU däremot ser utsläppen från kol, olja, gas och cementproduktion ut att minska med 7,4 procent. I USA minskar utsläppen med 3 procent, främst på grund av färre kolkraftverk och billigare naturgas.

Samtidigt bedöms utsläppen från den globala flygtrafiken öka kraftigt med motsvarande 28 procent jämfört med i fjol, enligt rapporten.

De globala koldioxidutsläppen från fossila bränslen är nu 6 procent högre än 2015, året då Parisavtalet förhandlades fram.

Fossila bränslen står för 36,8 miljarder ton av totalt 40,9 miljarder ton koldioxid som beräknas släppas ut i år, enligt rapporten som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Earth System Science Data.