Lista: Största hoten mot telekombranschen

Charlotta Kvarnström, partner och nordisk ansvarig för EY inom teknik, media och telekommunikationssektorn. Bild: Pressbild

Att inte kunna uppfylla krav på integritet, säkerhet och förtroende. Det anses vara det största hotet mot telekombranschen, visar rådgivnings- och revisionsföretaget EY:s rapport ”Top 10 risks in telecommunications 2024”.

I rapporten framkommer att 68 procent av telekomföretagen inte tror att de gör tillräckligt för att hantera konsekvenserna av AI. Samtidigt tror 53 procent att kostnaderna för cyberbrott kommer att överstiga 3 miljoner dollar i slutet av 2023, upp från 40 procent från föregående år.

– Den utvecklade riskradarn inom telekomindustrin kommer kräva att vi arbetar proaktivt och holistiskt för att maximera potentialen samtidigt som vi minimerar riskerna med generativ AI. Genom att skapa ett etiskt ramverk med en tvärfunktionell styrfunktion kan företag hantera säkerhetsrisker, immateriella rättigheter och bristande lagstiftningar, säger Charlotta Kvarnström, partner och nordisk ansvarig för EY inom teknik, media och telekommunikationssektorn, i ett pressmeddelande.

Sammanfattning av de 10 största hoten från rapporten:

1. Krav på integritet, säkerhet och förtroende är ofrånkomliga

2. Åtgärderna för att stödja kunder med ökade levnadskostnader är otillräckliga

3. Problematik med hantering av kunskap och talang

4. Utmaningar relaterade till hållbarhetsagendan

5. Dåligt utnyttjande av nya affärsmodeller

6. Brister i nätverkskvalitet och värdeerbjudande

7. Misslyckande med att förbättra arbetsplatskulturen och arbetssätten

8. Ineffektivt samarbete med externa ekosystem

9. Bristande anpassningsförmåga till det regulatoriska landskapet

10. Misslyckande med att maximera värdet av infrastrukturresurser

EY: Här är de 10 största riskerna för telekombranschen under 2024