DEN GLOBALA KONJUNKTUREN

Lägre tysk inflationstakt i Tyskland än väntat

Nya siffror gällande tysk inflation har presenterats. Arkivbild. Bild: Michael Probst/AP/TT

Ekonomi (TT-Bloomberg)

Inflationstrycket fortsätter att minska i Europas största ekonomi, Tyskland. Inflationstakten sjönk till 3,2 procent i november, klart under marknadens förväntningar som låg på 3,5 procent och siffran kan också jämföras med föregående månads utfall på 3,8 procent.

På månadsbasis uppgick samtidigt inflationstakten till –0,4 procent, även det under marknadens förväntningar (–0,1 procent). Statistiken får dagens börsuppgång på Frankfurtbörsen att förstärkas i hopp om att en lägre inflation ska innebära ett lägre räntetryck.