BROTTEN MOT FÖRETAGEN

Företag drabbade av brottsvåg – ”Rejäl varningsklocka”

Bild: Johan Nilsson/TT

57 procent av företagarna i Jönköpings län har utsatts för brott under det gångna året, enligt en undersökning från Svenskt Näringsliv.

De mest utsatta branscherna är bygg, handel och transport. Men 6 av 10 företag som har drabbats av brott anmäler inte det till polisen.

– Stöld, inbrott och skadegörelse kan tyckas vara mindre allvarliga brott än annan brottslighet vi läser om i media, men när företagare vittnar om att de känner att polisen inte tar dessa brott på allvar, och att anmälningar läggs ned utan att utredas, är det en rejäl varningsklocka, menar Anna Gillek, regionchef Svenskt Näringsliv Jönköpings län, till Svenskt Näringslivs hemsida.

Svenskt Näringsliv: Nästan sex av tio företag i Jönköpings län har utsatts för brott