KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Svenska Minestos nya flygande drake ska producera el från tidvattnet

Den fullskaliga versionen av kraftverket kallas för Dragon 12 och omfattar 1,2 MW. Sådana kraftverk behöver mellan 70 och 170 meters havsdjup. Bild: Pressbild

Göteborgsbaserade Minesto, som utvinner energi från tidvattenströmmar, kommer snart att driftsätta sin fullskaleversion vid Färöarna, skriver NyTeknik.

Dragon 12, heter den drak- och flygplansliknande apparat som snart ska installeras utanför Vestmanna på Färöarna, för att generera energi undervattenytan.

Undervattensdraken kommer att förankras i havsbottnen via en vajer. Sen gör strömmarna jobbet. Draken cirklar runt i en bana formad som en åtta pch producerar el via en turbin och generator som sitter på flygkroppen.

Dragon 12 är en fullskaleversion av Minestos mindre modell Dragon 4 som installerades i fjol några hundra meter bort. Bolaget räknar med att Dragon 12 ska ge upp till 2,5 GWh el per år. Målet är elproduktion i vinter.

Liknande kraftverk väntas sättas upp på andra delar av Färöarna och även Wailes och norra Taiwan.

Längre fram kan produkten konkurrera med vindkraft då den nyttjar stadigvarande och förutsägbara rörelser från tidvattnet samtidigt som den kan verka djupt under vattenytan utan att hindra förbipasserande fartyg.

NyTeknik: Elproduktion nära – fullskalig tidvattendrake snart i drift