DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Nytt marknadsläge kapar marginaler i konsultbranschen

Bild: Mostphotos

Konsultbranschen tappar fart i år jämfört med succéåret 2022. Det visar Cinodes sammanställning av de börsnoterade konsultbolagens tredje kvartalsrapporter.

Mediantillväxten låg i snitt på 6,4 procent, vilket endast är en tredjedel jämfört med för ett år sedan (19,9 procent). Marginalmässigt har sex av tio konsultbolag sämre marginaler.

Det tidigare dragloket it möter fler utmaningar, liksom fastighets- och e-handelssektorn. Samtidigt har många bolag hunnit anpassa sig till det nya marknadsläget.

"Fortfarande går vissa delar, som energi, industri samt cybersecurity och försvar", väldigt starkt, säger Mattias Loxi, medgrundare av Cinode i ett pressmeddelande.

Pressmeddelande: 2023 Q3 - Utmanande konsultmarknad