REGELKRÅNGLET

Ledare: Riv nordiska gränshinder för husbyggande

Cederhusen, ett trähuskvarter i Stockholm. Bild: Claudio Bresciani / TT

De nordiska byggreglerna borde harmoniseras för att öka bostadsbyggandet. Det menar Martin Tunström på Smålandsposten.

”Förutsättningarna för husbyggnation i de nordiska länderna är likartade liksom plansystemen. Men om alla lägenheter i Island ovanför markplan måste ha balkong av brandsäkerhetsskäl krävs sprinkler i alla rum i Norge. I Sverige ska lägenhetsdörrar öppnas utåt för att underlätta utrymning, i Danmark ska dörrarna öppnas inåt för att inte blockera flyktvägar. I Sverige ska det finnas plats för en rullstol framför toalettstolen, i Norge vid sidan av. Det är bara några exempel som skildras”, skriver Martin Tunström.

”En integrerad nordisk byggmarknad skulle leda till besparingar på 30-40 miljarder kronor om året, enligt beräkningar som citeras i artikeln vilket med tanke på att alla nordiska länder har byggkostnader över medel i Europa ter sig som betydelsefullt.”

Smålandsposten: Renässans för Nordiskt råd