BOMARKNADEN

Bopriserna fortsätter ned – botten inte nådd

Bostadspriserna föll med 1,1 procent sett till hela landet i oktober. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Ekonomi (TT)

Priserna på både lägenheter och villor fortsätter att sjunka, visar statistik för oktober. Och än har vi inte nått botten, enligt SBAB:s chefsekonom.

Bostadspriserna föll med 1,1 procent i oktober sett till hela landet, enligt ett månatligt index från den statliga bolånebanken SBAB:s bostadssajt Booli.

Lägenhetspriserna föll mest, med 1,8 procent, och allra mest i Storstockholm, Storgöteborg och södra Sverige.

– Just när det gäller lägenhetspriserna ser vi att de faller i alla regioner. Det kan bero på att många bostadsrättsföreningar börjat höja sina avgifter. Men vi vet också att de inte höjt så mycket som de förmodligen kommer att behöva för att helt klara av räntehöjningarna, säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije.

Villapriser stiger något

Villapriserna har gått ned med 0,7 procent. Men de regionala skillnaderna är stora. I mellersta Sverige föll de med nästan 3 procent, i Stormalmö och Norrland steg priserna.

Och rensat för säsongseffekter är den underliggande trenden för hela landet svagt stigande priser för småhus.

Att marknaden ändå är såpass motståndskraftig är förvånande, säger Boije, som menar att det delvis kan bero på en fortsatt stark arbetsmarknad. Men sett till de höga räntorna och den höga inflationen borde bostadsmarknaden vara mer dramatisk, tycker han.

– Om jag hade vetat för ett och ett halvt år sen att inflationen skulle vara så här hög och att räntorna skulle fyrdubblas, då hade jag trott på lite mer dramatik på bostadsmarknaden än vad som faktiskt blev fallet.

Ytterligare en faktor som kan ha bidragit till att priserna inte fallit mer, eller snabbare, är att många hushåll verkar ha haft fulla sparkonton att ta av.

– Under pandemin kunde man inte konsumera som vanligt, många drog nog på sig ett ganska högt sparkapital då. Men när de här buffertarna börjar sina, vad händer då? Vi har nog inte sett botten än.

"Ska ned 20 procent"

Sedan bostadspriserna stod som högst förra våren har de fallit med nästan 14 procent. Villapriserna har fallit något mer, drygt 15 procent, medan priset på bostadsrätter sjunkit med drygt 10. Och enligt SBAB:s prognos ska priserna ned ännu mer.

– Vi har inte sett den fulla effekten av räntehöjningarna på bostadsmarknaden ännu. Vi tror att priserna ska falla 20 procent från förra vårens toppnotering innan det vänder uppåt igen.

När det sker beror på när såväl styrräntan som de rörliga bolåneräntorna har stabiliserat sig, tror Boije.

– Vi tror att vi verkligen kommer behöva se att räntorna har nått toppen här nu. Och vi börjar nog närma oss.

Annika Andersson/TT

Procentuell förändring. Bild: Johan Hallnäs/TT