TILL SIST

Professorn som utvecklat en matematisk formel för snällhet

Martin Dufwenberg, professor i nationalekonomi vid University of Arizona, har nyligen utsetts till hedersdoktor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Bild: Jessica Oscarsson

Martin Dufwenberg, professor i nationalekonomi vid University of Arizona har utvecklat en matematisk formel för snällhet.

Martin Dufwenbergs är specialist på psykologisk spelteori och ser även över hur man kan införliva känslor i ekonomisk analys. Han har även utvecklat en matematisk formel för snällhet.

– Snällhet är viktigt i reciprocitetsteori, där personer antas vara snälla om andra är snälla, och vice versa. En nyckelaspekt i sammanhanget är att det inte räcker att beskriva vad personer gör, man måste också beskriva intentioner. Anta exempelvis att jag spiller kaffe på dig. Är jag snäll? Du måste reflektera över mina intentioner för att besvara den frågan om du ska kunna reagera på ett adekvat sätt. Och svaret torde vara olika beroende på om jag gjorde det med flit eller av misstag. Metoder från psykologisk spelteori är användbara för att formulera detta tydligt, en formel helt enkelt, säger han i en kommentar.

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet: Ny hedersdoktor specialist på psykologisk spelteori