KÄRNKRAFTENS FRAMTID

Grön ungdom: Ompröva motstånd till kärnkraft

Kärnkraftverken Forsmark 1 och 2. Miljöpartiets ungdomsförbund vill att partiet ska ompröva sin hållning till bland annat forskning kring kärnavfall. Arkivbild. Bild: Christine Olsson/TT

Politik (TT)

Miljöpartiet behöver ompröva sin inställning till befintlig kärnkraft, enligt en motion från partiets ungdomsförbund. ”Jag tror att det behöver bli glasklart för väljarna”, säger språkröret Leon McManus.

Det är första gången som Grön ungdom driver frågan så skarpt inför en kongress.

I motionen med rubriken "Ny energi för Miljöpartiet" står att en snabb avveckling av kärnkraften skulle minska möjligheten att exportera el, fördröja slutdatumet för det europeiska fossilberoendet och därigenom öka utsläppen.

MP borde också öppna för forskning inom återanvändning av förbrukat kärnbränsle, som kan vara en dellösning för hantering av kärnavfallet på sikt.

MP måste "ompröva vårt motstånd till befintlig kärnkraft", står det vidare i motionen.

Ungdomsförbundet säger likt partiet blankt nej till att bygga ny kärnkraft.

Bli glasklart

Grön ungdoms ena språkrör Leon McManus säger att det handlar om att behålla befintliga svenska reaktorer så länge det är säkerhetsmässigt och ekonomiskt försvarbart.

– Jag tror att det behöver bli glasklart för väljarna att vi vill lägga ned fossil verksamhet före kärnkraften.

– Det handlar om att vi exporterar väldigt mycket el från Sverige, framför allt till Tyskland som har mycket fossil verksamhet. Där ser vi hellre att vi tränger undan fossil energi i Tyskland innan vi lägger ned kärnkraften i Sverige, säger McManus.

Partistyrelsen har avslagit motionen men kommer också med ett förslag på ändring.

MP:s linje är att fasa ut kärnkraften stegvis i takt med att förnybar elproduktion från främst sol- och havsbaserad vindkraft byggs ut. MP ska inte verka för ett politiskt beslut om nedstängning av befintliga reaktorer, utan verka för att förnybar elproduktion ska byggas ut tillräckligt för till exempel industri och transporter och låta marknaden "fasa ut kärnkraften".

– Vi ser att vi behöver bygga ut det förnybara, och då kan vi lägga ned kärnkraften – allt under rimlig tid, säger den ekonomiskpolitiska talespersonen Janine Alm Ericson som också sitter i partistyrelsen.

Farligt avfall

Kärnkraften måste samtidigt klara sina egna kostnader och säkerhetskrav, säger hon.

– Det är det som vi ser har varit problemet. Den kärnkraftspolitik som regeringen nu vill ha, den handlar just om att subventionera. Det är att skapa dyr och farlig energi som skapar ett avfall som vi inte vet hur vi ska hantera, säger Ericson.

Hon syftar på att regeringen ställt ut 400 miljarder kronor i statliga kreditgarantier till inverteringar i ny kärnkraft, något oppositionen menar riskerar bli en "kostnadsbomb" för skattebetalarna.

Partistyrelsen avslår också delen om att lägga forskningspengar på återanvändning av förbrukat kärnbränsle, utan vill i stället att resurserna ska gå till forskning för säkrare metoder för avfallshantering.

Miljöpartiet kongress hålls 17–19 november i Örebro.

Niklas Svahn/TT