HOTEN MOT SKOGSBRUKET

Ledare: Privat ägande viktigt för skogens utveckling

Genrebild. Bild: Henrik Montgomery/TT

Martin Tunström på Barometerns ledarsida skriver om ny forskning från Linnéuniversitetet om de privata skogsägarna roll för bland annat miljövärden.

Trots att det finns en negativ bild av det privata skogsbruket i samhällsdebatten, så understryker den nya forskningen det enskilda ägandets betydelse för skogens utveckling.

”Att det enskilda ägandet av skogen också är den mest effektiva modellen om den biologiska mångfalden ska öka, om klimatmål ska nås och om uttaget av skogsråvara ska kunna öka för att ersätta betong med trä och fossila bränslen med biodrivmedel sägs alltför sällan”, skriver han.

Barometern: Enskilt ägande är en del av skogsskyddet